opu 2021 TILMELDING

Tilmelding er økonomisk bindende for ét år ad gangen. Dette indebærer at man, hvis man stopper uddannelsen undervejs, hæfter for betaling for resten af året. Ved framelding efter optagelse på uddannelsen pålægges et administrationsgebyr på 2.500 kr.

Betalingen sker forud for ét år ad gangen. Privat-betalende kan få aftale om kvartalsvis betaling.

Prisen dækker undervisningsudgifter, opholds- og kostudgifter på arbejd-konferencerne, samt aftensmad og kaffe/te om torsdagene.

Forudsat at man har deltaget aktivt i uddannelsens aktiviteter, modtager man et certifikat som bevis for deltagelse.

Ansøgningsfrist 1. december 2020

SÅDAN GØR DU:

Udfyld felterne på tilmeldingsblanketten nedenunder og tryk "SEND ANSØGNING" nederst.

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du kontakte os på iga@iga-kbh.dk

Privat

Arbejde

Uddannelse

Erfaring

Forventninger

Betaling

Betaler selv
Arbejdsgiver betaler

DIT KENDSKAB TIL UDDANNELSEN

Uddannelsens folder
Via IGAs hjemmeside: www.iga-kbh.dk
Via mailingliste
Gennem kolleger eller bekendte
Annonce i fagblad eller dagspresse
På anden vis – hvordan?